Galerie

 
Natarajasana (Tänzerin)
Natarajasana (Tänzerin)
 
Namasté
Namasté
 
Purvotthasana (Schiefe Ebene)
Purvotthasana (Schiefe Ebene)
 
Chakrasana (Rad) halbe Umkehrstellung
Chakrasana (Rad) halbe Umkehrstellung
Setubandhasana (Schulterbrücke)Vrikshasana (Baum)Der Baum und das OMAdho Mukha Shvanasana (Nach unten schauender Hund)Shirshasana - Variation (Kopfstand)Tadasana (Berghaltung)Shirshasana (Kopfstand)Die Krähe - KakasanaHalasana (Pflug)

Anmeldung
Yogakurse
info@yoga-dayadevi.de 
Pilateskurse
sabse161082@web.de